Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 18:08:51

Textversion av filmen om öppna och fylla i rapporter i NEON - instruktionsfilm

Här kan du ta del av transkribering av instruktionsfilmen om öppna och hitta rapporter i e-tjänsten Neon.

Jag ska nu visa hur man öppnar och arbetar med en delrapport.

Efter att du har klickat på den rapport du vill gå in på i Neon så öppnas rapportsidan

med alla delrapporter samt övrig information om rapporten.

Uppe till höger finns en uppsättning knappar för att utföra vissa steg.

Vilka knappar som visas beror på hur långt du har kommit i färdigställandet av rapporten.

Under rubriken finns en samling med uppgifter om rapporten.

Där under finns en lista över de delrapporter som ingår i rapporten.

I listan finns en kolumn som heter ”Obligatoriska värden saknas”.

Om ordet ”Ja” visas i kolumnen innebär det att delrapporten behöver

kompletteras med obligatoriska uppgifter som ännu inte fyllts i.

I listan över delrapporter finns också en kolumn som heter ”Status”.

Denna kolumn visar delrapportens status.

Innan man fyller i uppgifter har delrapporten status ”Ej påbörjad”.

När man börjat fylla i uppgifter men sparar delrapporten innan

alla obligatoriska uppgifter är ifyllda får delrapporten status ”Påbörjad”.

När man fyllt i alla obligatoriska uppgifter och sparar delrapporten får den

status ”Klar” och ordet ”Ja” försvinner från kolumnen ”Obligatoriska värden saknas”.

För att fylla i en delrapport så klickar du på raden för denna.

Då kommer du in i delrapporten och kan se alla uppgifter som kan fyllas i.

Fält med röd ram avser en obligatorisk uppgift.

Du kan inte skicka in rapporten förrän alla obligatoriska uppgifter är ifyllda.

För vissa fält kan det finnas krav på att värdet måste vara

positivt, negativt eller innehålla ett visst antal decimaler.

Om du fyller i ett värde som inte överensstämmer med ett sådant krav

meddelar systemet detta omedelbart när du lämnar fältet.

Då kan du gå tillbaka till rutan och korrigera värdet så att det stämmer med kraven.

Du behöver avsluta med att spara ändringarna du gjort.