Publikationer

search

Skriv in namnet på det du söker i sökrutan eller välj typ av publikation.

Mejla till redaktionen@ei.se om du inte hittar det du letar efter.

 • Ei:s årsredovisning för energiåret 2018 Ei R2019:01

  Skapad: Granskad:

  2018 var ett speciellt år för Ei. Under året uppmärksammade vi på olika sätt att Ei varit en egen myndighet i tio år. Under de tio år som gått har det hänt otroligt mycket på energimarknaderna. Det viktigaste är givetvis omställningen av energisystemen för att klara klimatutmaningen. Sammankopplingen av EU:s energimarknader är en viktig pusselbit i omställningen och Ei har en betydande roll i detta arbete. Läs mer i årsredovisningen för år 2018.

 • Nordisk kundundersökning - resultat Sverige

  Skapad: Granskad:

  De flesta konsumenter vet att de kan byta elhandlare, men många väljer att vara inaktiva. Det visar en undersökning som de nordiska tillsynsmyndigheterna för el genomfört. I denna rapport hittar du resultaten för Sverige. Rapporten är på engelska.

 • Nordisk kundundersökning - resultat Norden

  Skapad: Granskad:

  De flesta konsumenter vet att de kan byta elhandlare, men många väljer att vara inaktiva. Det visar en undersökning som de nordiska tillsynsmyndigheterna för el genomfört bland 6 000 nordiska elkunder i Danmark, Finland, Norge och Sverige. I denna rapport hittar du resultaten för Norden. Rapporten är på engelska.

 • Tillsyn avseende åtskillnadsregler Ei R2018:13

  Skapad: Granskad:

  Reglerna om åtskillnad är centrala i både ellagen och naturgaslagen och därmed även i Ei:s tillsynsverksamhet. Vid tidigare tillsynsinsatser och när Ei fastställer en skälig intäktsram har Ei noterat att det förekommer kostnader som inte avser nätverksamhet i nätföretagens årsrapporter. Ei beslutade därför att granska efterlevnaden av dessa regler och inledde en tillsynsinsats under 2017.

 • Cost-benefit analysis of investments in the transmission network for electricity

  Skapad: Granskad:

  This study was commissioned by The Swedish Smart Grid Forum, The International Smart Grid Action Network (ISGAN) and The Swedish Energy Market Inspectorate. The purpose of the report is to provide investors with decision support to evaluate investments in smart grid technologies, in order to advance implementation.

 • Nya EU-förordningar för el och naturgas - innehåll och genomförande Ei R2018:10

  Skapad: Granskad:

  I regleringsbrevet för 2018 fick Ei i uppdrag att på ett enkelt sätt sammanfatta hur de nya EU-förordningarna och kompletterande regelverken på nationell nivå (inklusive myndighetsföreskrifter) kommer att påverka den svenska elmarknaden och dess aktörer. För naturgas redovisas vidtagna och planerade åtgärder för att uppfylla de nya krav som följer av förordningarna. Det finns också en sammanfattande broschyr. Broschyren sammanfattar rapporten och beskriver kortfattat el- och gasmarknaderna, EU-förordningarna, deras konsekvenser och vad som pågår i genomförandet. Den sammanfattande broschyren går att beställa. Skicka ett mejl till registrator@ei.se