Borås Elnät AB, REL00019

Här kan du läsa Ei:s beslut som fastställer elnätsföretagets intäktsram samt de dokument som följer vid ett eventuellt överklagande.

Ei:s yttrande till kammarrätten februari 2014

Ei:s överklagande december 2013

Förvaltningsrättens dom december 2013

Elnätsföretagets yttrande september 2013

Ei:s yttrande september 2013

Elnätsföretagets yttrande juni 2013

Elnätsföretagets yttrande april 2013

Ei:s yttrande avseende överklagad intäktsram oktober 2012

Elnätsföretagets överklagande 2012-2015

Ei:s beslut om intäktsram 2012-2015

Gemensamma bilagor till beslut