• Vilken roll spelar framtidens nätreglering i energiomställningen?

  Skapad: Granskad:

  Hur bör elnätsregleringen utvecklas i framtiden? Det var huvudfrågan på Ei:s seminarium i Almedalen som handlade om framtidens nätreglering. Syftet med seminariet var att få höra politiker och intressenters synpunkter på framtidens nätreglering och få input till arbetet i Forum för framtida nätreglering.

 • Nu kan du ta del av agenda och synpunkter

  Skapad: Granskad:

  Stort intresse att delta på Ei:s hearing om framtida elnätsreglering den 10 februari som nu är fullbokad. Men vi erbjuder möjlighet att lyssna på hearingen via Skype (Lync). Nu kan du också ta del av de synpunkter vi har fått in.

 • Ei bjuder in till hearing om framtida nätreglering och välkomnar synpunkter på nätregleringen

  Skapad: Granskad:

  Ei har nu påbörjat ett arbete att överväga vilka förändringar som kan vara aktuella inför nästa reglerperiod. Som stöd i vårt arbete har vi knutit fyra forskare till Ei som ska ingå i vårt Forum för framtida nätreglering. De kommer utgöra ett stöd till Energimarknadsinspektionen i arbetet att utvärdera den nuvarande reglermodellens styrsignaler och incitament.