Anne Vadasz Nilsson ger sin syn på utvecklingen i energibranschen, kontakterna med bolagen, hur informationen till konsumenterna kan förbättras och myndighetens prioriteringar i övervakningen av energimarknaden under programpunkten Övervaka och utveckla - så ska Ei ta sitt uppdrag in i framtiden.