Ei:s internationella arbete

Ei deltar aktivt i det internationella samarbetet kring energifrågor och i utvecklingen av energimarknaderna för el och naturgas.

 

Ei övervakar de svenska energimarknaderna

Ei övervakar de svenska energimarknaderna för att förhindra insiderhandel och marknadsmissbruk.

Vi samarbetar med ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) och våra grannländers tillsynsmyndigheter för att se till att energimarknaderna är så genomlysta som möjligt

Ei:s konsumentkontakt

Är du konsument och har en fråga?
Här finner du våra kontaktuppgifter:

Tel: 016-16 27 27 
E-post: registrator@ei.se
Ei:s frågeforum